סולרו

תבינו שזה קורה בחורף, ואנחנו צריכים לעצב לקיץ. ואז כולם מתחילים להתווכח מה זה קיץ, ואיזה צבעים, וגלים של ים, ופירות והכל ואנחנו בכלל עם מעילים ואיך עכשיו נזכר מה זה קיץ.

ואז נכנס שליח עם צידניות אדומות כאלה של שטראוס, קפואות, כן? ובפנים מפוצץ ארטיקים עם אריזות לבנות חלקות שמחכות לעיצוב.

ביס אחד. ביס אחד! הכל מסתדר, כולם מבינים, ורק שלא יטפטף לכם על המקלדת!