יקב הרי הגליל | אור

מתחת לפני הקרקע חיה ונושמת קהילה אקולוגית של שורשים, צמחים ועוד שכאלה. קהילת האורגניזם המהממת הזאת מייצרת אנרגיה משלה, וניזונה מסתבר מאור השמש של כולנו.
"אור" הסדרה החדשה שעיצבנו, איירנו ומיתגנו ליקב היחיד בישראל, שגם היינות שלו סוף וגם מצליח להיות בר-קיימא, הכי מתארת את האני מאמין של היקב לגישת ה-SOIL FOOD WEB ואת האופן שהם מטפלים ודואגים לאדמת הכרמים שלהם.

Or_wine_bottles
OR_movie_frame
OR_bird-2
bird on paper