POST-PIC-465X500-gumiflezet-3

גומיפלצת להרכבה. אם מדגדגים אחד ברגליים, אחד אחר צוחק בשקית…

POST-PIC-465X500-gumiflezet-4

גומיפלצת נחשים. אם משחילים את הזנב לתוך הפה, יוצרים שרשרת נחשים ארוכה ארוכה

POST-PIC-465X500-gumiflezet-2

גומיפלצת פרצופים. אם מכניסים את הלשון לתוך הפה, הם עושים פרצופים מצחיקים

 

POST-PIC-465X500-gumiflezet-10POST-PIC-465X500-gumiflezet-1

POST-PIC-465X500-gumiflezet-5

POST-PIC-465X500-gumiflezet-8

POST-PIC-465X500-gumiflezet-6

POST-PIC-465X500-gumiflezet-7

איורים: ירון חולין 


«חזרה לעמוד הקודם